воскресенье, 6 ноября 2016 г.

Քիմիա

             Առաջադրանքներ` 9-րդ  դասարանցիների  համար  կիսամյակային 
                      գիտելիքի   ստուգմանը  նախապատրաստվելու  համար               
                     Թեմաներ`  օքսիդներ, հիմքեր,  թթուներ,  աղեր      
     1.  Ո՞ր քիմիական  տարրի  ատոմներն  են  առկա   թվարկված  բոլոր  նյութերի  բաղադրության  մեջ.   Նատրիումի  օքսիդ, կալիումի  հիդրօքսիդ, ածխածնի (IV) օքսիդ,  ջուր, ֆոսֆորի (V)  օքսիդ,   ազոտական  թթու, ֆոսֆորական  թթու.
1)   կալիում                  2)  ֆոսֆոր                   3)  թթվածին               4)  ջրածին
2.  Օդում  ֆոսֆորի  այրման,  ստացված  ֆոսֆորի (V)  օքսիդի  ջրում  լուծվելը  և  ֆոսֆորական  թթվի  չեզոքացումը  նատրիումի  հիդրօքսիդով  ռեակցիաներըի   ո՞ր  տեսակին  են  համապատասխանում .                 
    1)   միացման, տեղակալման,  փոխանակման
    2)   միացման, միացման, փոխանակման
    3)   փոխանակման, տեղակալման, միացման
     4)   միացման, փոխանակման,  տեղակալման
3.  Թթվածնի քանի՞   մոլ  ատոմ  կա  ֆոսֆորի (V ) օքսիդի  մեկ  մոլեկուլում.
1)  4                                     2) 1,806 . 1024                3)   5                          4)  3
4.Ո՞ր շարքում  են  գրված  միայն   թթվային  օքսիդների  բանաձևեր.
1)  CO2, Mn2O7,  P2O5, NO2
2)  Al2O3,  K2O,  SO3, CrO.
3)  FeO, P2O3, N2O, BaO
 4)   CrO3, CO, SrO, Cs2O

 1. Ո՞ր պնդումն  է  ճիշտ  ամֆոտեր (երկդիմի)  օքսիդների  համար.
1)  փոխազդում  են  միայն  հիմքերի  հետ
2)  փոխազդում  են  միայն  թթուների  հետ
3)  փոխազդում  են  և’  հիմքերի, և’  թթուների  հետ
4)  չեն փոխազդում  են   ո’չ  հիմքերի,  ո’չ  թթուների  հետ

 1. Որո՞նք են  1, 2, 3, 4  նյութերը  փոխարկումների  հետևյալ  շղթայում.
Cu    1     CuO    2  ›  CuSO4    3  ›  CuCl2    4  ›  Cu(OH)2
 • H2,H2SO4, HCl, KOH 3)  O2, H2SO4, BaCl2, NaOH
 • H2O, SO3, NaCl, NaOH 4)  O2, SO3, HCl, H2O

 1. Որո՞նք  են  ոչմետաղ —> թթվային  օքսիդ —> թթու —> աղ  ծագումնաբանական   կապն  արտահայտող  փոխարկումների  շղթայում  համապատասխան   ռեակցիաների   հավասարումների  ձախ  մասերը` ըստ  իրականացման   հերթականության.
ա)  SO2  +  H2O =                                         դ)  H2SO3  +  CaO =
բ)   S + O=                                                    ե)  SO2  +  CaO =
գ)   S  +  H2O =
1)  բ, ե, դ                               2)  բ, ա, դ                               3)  գ, դ, ե                        4)  ե, ա, գ

 1. Ջրածին ստանալու  համար  մետաղական  ցինկի  հետ  ո՞ր  թթուն  են  փոխազդեցության   մեջ  դնում.
1)   խիտ  H2SO4                   2)  նոսր  H2SO4                      3)  խիտ  HNO3              4)  նոսր  HNO3

 1. Հետևյալ նյութերից ` HNO3,  CaO,  CuSO4,  Ca(OH)2,  P2O5  որո՞նք  կփոխազդեն  նատրիումի  հիդրօքսիդի  հետ`   առաջացնելով   չեզոք  աղեր.  Ճիշտ  պատասխանը`   բոլոր  հնարավոր  ռեակցիաների   գործակիցների  գումարն  է.
1)  20                                            2)  21                                      3)  25                               4)  26

 1. Ո՞ր շարքի  բոլոր  նյութերն  են  փոխազդում  կալիումի  հիդրօքսիդի  ջրային  լուծույթի   
       հետ.        1)  FeO, CrO3, HClO                                             3)  ZnO, HClO4, MgO
                              2) KCl, SO2, CO2                                                                   4)  FeCl3, ZnO, Mn2O7
 1. Համապատասխան պայմաններում հետևյալ  զույգերից  մի  քանիսի  նյութերը    
     փոխազդում  են. ա Zn  և  FeCl2,    բ)  Fe  և  ZnCl2   գ)  Cu  և  AgNO3    դ)  CuO  և  HNO3,
ե)  CuSO4  և  Fe: Որքա՞ն  է  տեղակալման   ռեակցիաներում  ստացվող  բարդ  նյութերի  
     հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածների  գումարը.
1)  392                     2)  480                 3)  446                  4)  264

 1. NaOH, H2SO4,  Al(OH)3,  Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3  միացություններից  մի  քանիսը  հնարավոր  է  ստանալ  համապատասխան  օքսիդի  և  ջրի  միացումով: Որքա՞ն  է  հնարավոր  ռեակցիաների  հավասարումների  գործակիցների  գումարը.
1)  10                                        2)  25                                     3)  4                                         4)  6

 1. Միացություններում +6  օքսիդացման  աստիճան  ցուցաբերող  քիմիական  տարրի  
       առաջացրած  0,875 գ  զանգվածով  երկհիմն  թթվի  քայքայումից  գոյացել  է 0,812 գ  այդ 
       թթվին  համապատասխանող  օքսիդ: Որքա՞ն է  թթվի  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ).
1)  250                        2)   210                     3)  162                        4)  98

 1. Թթվածնի քանի՞  ատոմ  է  պարունակում  1,02 գ  ալյումինի  օքսիդը.
1)  1,806 1021                2)   0,03                    3)  0,01                    4)  1,806 1022

 1. 7,8 գ զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում:  Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային
       բաժինը (%) ստացված  լուծույթում.
1)  20                             2)    80                         3)  25                        4)   65

 1. Որքա՞ն է երկաթի  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը, եթե  դրա 19,68 գ   զանգվածով  նմուշը  մինչև  մետաղ  վերականգնելու  համար  ծախսվել  է  8,2656 լ (ն.պ.) ծավալով  ջրածին.
1)  72                      2)    160                           3)  23                               4) 104  104
 1. Ծծմբական և  ազոտական  թթուներ  պարունակող 945 գ զանգվածով  ջրային  լուծույթին      ավելցուկով  բարիումի  քլորիդ  ավելացնելիս  անջատվել  է  116,5 գ նստվածք: Նստվածքի  անջատումից  հետո  մնացած  լուծույթը  չեզոքացնելու  համար  ծախսվել  է  100  գ նատրիումի  հիդրօքսիդ:
      ա)  Որքա՞ն  է  ազոտական  թթվի  զանգվածային  բաժինը (%) ելային  լուծույթում:
      բ)   Որքա՞ն  է  ելային  լուծույթում  ծծմբական  թթվի  զանգվածը (գ):
 1. Պարբերական համակարգի  գլխավոր  ենթախմբերի  տարրերից  մեկի  բարձրագույն  օքսիդի  մոլային  զանգվածը 108 գ/մոլ  է, իսկ  այդ  օքսիդում  թթվածնի  զանգվածային  բաժինը  74 % է:
 ա)  Որքա՞ն  է  այդ  տարրի  ջրածնային  միացության  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ):
 բ)  Ի՞նչ  զանգվածով (գ) թթու  կառաջանա  այդ  օքսիդի  մեկ  մոլը  ջրում  լուծելիս:Քիմիայից Flash Mob,նոյեմբեր 

02НОЯ
 1. Ո՞րն է  Տիեզերքում  ամենատարածված  տարրը.                      (Պատասխանները ընդգծված են)
1)  թթվածինը                            2) ջրածինը                                 3)  ածխածինը                   4)  ազոտը
 1. Ո՞րն է  երկրակեղևում  առավել  տարածված մետաղը.
 • ալյումին          2) պղինձ                                    3)  երկաթ                           4) մագնեզիում
 1. Ո՞ր շարքում են տարրերը  ներկայացված  ըստ  երկրակեղևում  դրանց  տարածվածության       
         նվազման.
     1)  ալյումին, թթվածին, սիլիցիում, երկաթ                 3) թթվածին, սիլիցիում, ալյումին, երկաթ
     2)  սիլիցիում, թթվածին, ալյումին, երկաթ                 4) թթվածին, ալյումին, երկաթ, սիլիցիում
 1. Որքա՞ն է  C, H, O, N, P, S  կենսածին  տարրերի  պարունակությունը կենդանի  օրգանիզմում  ըստ  զանգվածի ( %).     1)  24 %                2)   97%                        3)  76 %                    4)  62%
 2. Ո՞ր շարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց     զանգվածային   բաժնի  նվազման.
 • ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր
 • սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր
 • սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր
 • ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր
 1. Ո՞ր շարքում  են  չվերականգնվող  բնական  պաշարների  անվանումները.
1)   բնական  գազ, անտառային  ծածկույթ, օդ, ջուր
2)  մաքուր  ջուր, բերրի  հող, նավթ, ածուխ
3)  բույսեր, կենդանիներ, մետաղներ, օդ
4)  մետաղներ, բնական  գազ, ածուխ, նավթ
 1. Ինչու՞ են քիմիական  ռեակցիաները  ուղեկցվում  կամ ջերմության անջատմանբ, կամ`  
      կլանմամբ:
 1. Օրգանական նյութերի  քանակը  մոտավորապես  19  միլիոն  է: Ո՞րն  է  ածխածնի  միացությունների  բազմաթվության  պատճառները: 
 2. Ալմաստի զանգվածը  գնահատվում  է կարատներով (մեկ կարատը 200 մգ է): Աշխարհում        
   հայտնի  Գոյաս անունը  կրող ալմաստի զանգվածը 600 կարատ է: Ածխածնի  քանի՞   ատոմ                   
  է  պարունակվում  այդ  ալմաստի  բյուրեղում.
1)6,02 1024          2)   1 105               3)   1,204 1025                               4)   6,02 1028
10.Անձրևի կաթիլի  զանգվածը  ընդունելով  մոտ 10–4 գհաշվեք, խնդրեմ,  կաթիլում  պարունակվող  ջրի մոլեկուլների  և նրանցում  պարունակվող  ատոմների  գումարային  թիվը:
  1)6,02 1024  և   1019                                                                     3)   3,34 1018     և    1019                                  
2)   0,331025     և    1019                                                           4)   12,04 1028    և   1018

Комментариев нет:

Отправить комментарий